WWW.MAGNEMO.HU

Információelmélet

Megpróbálkoztak az akupunktúra információelméleti magyarázatával is. E szerint a magyarázat szerint eddig rosszul értelmezték az akupunktúrában használatos fogalmakat: a jangot pozitívnak a jinget negatívnak fordítják, és szembe állítják azokat egymással. Az információelmélet magyarázata szerint a jang az információ a jin a referenciaháttér vagy fordítva. Az életerő az információáramlás, és ennek útjai a meridiánok. Az információ átalakul energiává, azaz az információáramlás nem egyéb, mint energiaáramlás.  Ezt így levezetve matematikai képlettel formulázzák az akupunktúrát, illetve az akupunktúrás információáramlást. Így a szervezet információfolyamatot dolgoz fel, függetlenül az információk eredetétől. A fájdalom megszakítja az olyan információfolyamatot, mint amilyen például az éhség, a szexualitás stb.? Mert azoknál erősebb információáramlás. Ezt tudva két lehetőség van, -most már az információelmélet bekapcsolásával- a fájdalom leküzdésére. Az egyik mód, megszakítani azt az utat, amely a fájdalominformáció áramlását eredményezi; s ezen alapszik valamennyi elfogadott fájdalomcsillapító eljárás. A másik lehetőség az akupunktúra, ugyanis a fájdalom nem más, mint a koherencia szétesése és a beszúrt tű helyreállítja az információk koherenciáját, azáltal, hogy kiküszöböli a fájdalmat.

Az akupunktúra hatásos gyógyeljárás gyógyító mágia?

A második világháború után az akupunktúrából modern mítosz lett.
A tűszúrásos kezelés alapjai és elmélete évezredekkel ezelőtt születtek, számtalan feltételezésen, spekuláción alapultak és alapulnak; természettudományos módszerekkel ezek mind a mai napig nem bizonyíthatók. A háromezer évvel ezelőtti kínai tudomány –amely nem ismerte az anatómiát, az élettant, a kórtant, a mikrobiológiát, tehát a mai orvostudományunk alappilléreit- alkotta meg az akupunktúrát. Olyan elvekre alapította, mint a jin-jang páros, az életenergia, a meridiánok, az akupunktúrás pontok és így tovább. Nem csak orvosilag, hanem bölcseletileg sem érthető pontosan az az álláspont, hogy a jang miért jelent mindig pozitívot, s ha már azt jelenti, miért mindig pozitív a férfias a meleg, és miért mindig negatív a nőies a hideg?
Arra sincsen pontos magyarázat, hogy mit is értsünk tulajdonképpen az életenergia fogalma alatt és hogyan jut el szerveinkhez, ha nincsen kimutatható, összefüggő továbbító rendszere?
Milyen kapcsolat lehet a pontok  és a hozzájuk tartozó szervek között?
Hogyan függ össze a páros pont és vezetékrendszer a páratlan zsigeri szervekkel, a léppel, májjal, szívvel?
Miért van 6-6 órán keresztül (a kínai időszámításban a nap 12 órából áll) jang, illetve jin energiatelítettség állapotában a szervezet és miért éppen azokban az órákban, amit annak tulajdonítanak?
Miért passzív raktározó szerv a tüdő, a lép, a máj, a vese, a szív és miért feldolgozó jellegű szerv a  húgyhólyag és az epehólyag?
Mit raktároznak a raktározó szervek és mit dolgoznak fel a jang jellegű szervek?
Miért maradt ki a vezetékek sorából az agy? Ha fontos szerepet tulajdonítottak a húgyhólyagnak, akkor miért nem tulajdonítottak jelentőséget a központi idegrendszernek?
Az újabb-újabb magyarázatok nagy jelentőséget tulajdonítanak az akupunktúra idegrendszert befolyásoló hatásának, de ha ez így van, akkor miért nincs agyvezeték, hogyan jut el az életenergia az idegrendszerhez?
A megmagyarázatlan és megmagyarázhatatlan kérdések végtelen sorát lehetne még felhozni.
De kérdem én, ha ez működik, attól függetlenül, hogy nem tudjuk a pontos ismereteket, miért ne alkalmazzuk, és miért ne hagyjunk fel a fájdalommal és betegségekből miért ne lábaljunk ki, ha van megoldás.
Márpedig az, hogy működik azt  számos referencia igazolja.

Egy esély mindenkinek jár.
 

Facebook